IMIN

In het kort

I'M IN is een applicatie waarbij gebruikers tickets kunnen winnen voor evenementen. Om evenementen in de applicatie te verwerken gebruiken ze een CMS systeem. Echter gebruikte ze nog een oud CMS systeem die niet meer voldeed aan de wensen van mijn collega's. Hierdoor duurde het langer om evenementen in de app te verwerken of kregen ze vaak foutmeldingen. Dit probleem moest opgelost worden, waardoor ik in beeld kwam.

Aanpak

Eerst ben ik zelf aan de slag gegaan met het systeem. Waar loop ik zelf tegen aan of waar komen bij mij foutmeldingen naar voren? Dit deed ik om meer te weten te komen over het systeem, zodat ik tijdens het observeren van mijn collega's wist waar het over ging. Ten tweede ben ik ben collega's mee gaan kijken en probeerde ik te begrijpen waarom ze bepaalde keuzes maakte binnen het systeem. Zo kwam ik via het observeren erachter dat ze liever langer over een handeling deden, omdat deze gemakkelijker te begrijpen was. Van deze handeling was er ook een verkorte route, maar die leverde te vaak fouten op. En ten derde heb ik een plan opgezet. Hoe kan I'M IN er voor zorgen dat het CMS voldoet aan de wensen van mijn collega's? Een stage van 3 maanden was te kort om te zien of mijn verbeterpunten daadwerkelijk zijn toegepast. Helaas kan ik mijn proces niet laten zien vanwege lopende geheimhouding.

Meerdere functies

Mijn stage bestond niet alleen uit het optimaliseren van het CMS, maar ik kwam ook in aanraking met interaction en visual. Denk hierbij aan het maken van een brand manual, presentaties voor klanten en het design voor de website.

Bovendien heb ik tijdens mijn stageperiode een user dag georganiseerd. Op deze dag kwamen verschillende gebruikers bij ons op kantoor om de app te testen. Deze dag was vooral bedoeld om nieuwe ideeën te verkrijgen en te horen wat gebruikers nog miste aan de app. Daarnaast was het ook een ideale gelegenheid om te kijken of de app goed aansluit bij de gebruikers. Tijdens deze dag hebben wij met elkaar gediscussieerd, gebrainstormd, ideeën uitgewisseld en hebben de gebruikers taken uitgevoerd. Zo kon ik kijken waar de gebruikers in de app vast liepen en kon ik daar vragen over stellen. Aan de hand van deze dag heb ik een verslag geschreven voor I'M IN. Hierin staan de stappen die ik genomen heb, welke vragen er gesteld zijn aan de gebruikers en wat voor feedback er uit deze dag naar voren kwam.

Recap userdag


Bekijk documentatie user dag