Gettoghether

In het kort

Samen met het NVLE (patieĢˆntenvereniging voor mensen met SLE, APS, MCTD en Sclerodemie) is dit project tot stand gekomen. Vanuit het NVLE is er de behoefte om jongeren (14-24 jaar) meer en beter te kunnen ondersteunen.

Design Challenge

Hoe kan het NVLE helpen om jongeren direct na de diagnose van SLE te voorzien van ondersteuning die zij op dat moment nodig hebben, zodat de angst en onzekerheid over de toekomst afgenomen wordt?

Aanpak

Om een beter beeld te krijgen van het probleem zijn er zelfstandig interviews afgenomen. De inzichten vanuit de interviews en online research zijn uitgeschreven en geclusterd zodat het duidelijk werd waar de doelgroep jongeren met SLE het meest behoefte aan heeft. Dit is namelijk herkenning (ervaringsverhalen) en steun (contact met anderen).

Resultaat

De ondersteuning die het NVLE de jongeren kan bieden is een community. In een community kan je in een veilige en vertrouwde omgeving ervaringen lezen en contact opnemen met soortgelijken.

Doordat er een veilige plek is om met elkaar een dialoog aan te gaan, zijn zij niet langer afhankelijk van het lezen van enkel negatieve verhalen. 'Get Together' zal niet volledig alle angst en onzekerheid doen laten verdwijnen. Dit komt doordat SLE een onvoorspelbare ziekte is die plots weer kan opwellen. Hierdoor zal een zekere mate van angst en onzekerheid altijd aanwezig zijn. Het biedt jongeren echter wel een houvast en neemt het gevoel van eenzaamheid af.

Schermen

gettogther

gettogther
  • Foto's van usertest
Usertest Usertest Usertest Usertest